Việc xử lý nước thải không đúng cách đang làm ô nhiễm nguồn nước sạch tự nhiên, chưa kể gây ra ô nhiễm đất và không khí với tác hại khó lường.
Theo thống kê mới đây nhất của Hội Tài nguyên Nước Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã được liệt vào nhóm quốc gia thiếu nước sạch. Lượng nước bình quân đầu người thấp hơn chỉ tiêu trung bình 4.000 m3/năm/người.
Dân số tăng nhanh làm tài nguyên thiên nhiên, trong đó có nước sạch, bị hao giảm, do nhu cầu sản xuất, sinh hoạt hằng ngày. Một số tập quán của người Việt như đổ rác, chất thải ra kênh rạch, cống rãnh, biển... cũng gây ô nhiễm. Cư dân nông thôn và ngoại ô thường có tập quán sử dụng nước giếng (nước ngầm) dẫn đến việc làm cạn nguồn nước ngầm.

http://tnmtbackan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-tuc-Su-kien/Xu-ly-nuoc-thai-mat-xich-trong-yeu-bao-ve-moi-truong-130

Tin tức & Sự kiện khác