Được biết đến là nơi nuôi lợn lớn nhất khu vực miền Bắc, xã Ngọc Lũ huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam hàng năm xuất chuông từ 7 tới 8 vạn con lợn. Kinh tế của người dân thì phát triển rõ rệt nhưng đi kèm theo đó là vấn đề ô nhiễm đang ngày càng trở nên trầm trọng.

http://vnn.vietnamnet.vn/bandocviet/theodauthu/201003/O-nhiem-tu-lang-nuoi-lon-lon-nhat-mien-Bac-898580/index.htm?mode=mobile

Tin tức & Sự kiện khác