Gần 50% bệnh viện trên cả nước chưa có hệ thống xử lý nước thải là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Bảo vệ môi trường và sức khỏe” tổ chức sáng 19/4 tại TP HCM.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và sức khỏe đã cùng nhau thảo luận về thực trạng rác thải y tế và việc xử lý rác thải y tế tại các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, các chuyên gia cũng cung cấp các nghiên cứu khoa học mới nhất về xử lý nước thải và quy trình xử lý chất thải bằng công nghệ vi sinh thân thiện với môi trường, an toàn, bảo đảm sức khỏe người dân.

http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/gan-50-benh-vien-chua-co-he-thong-xu-ly-nuoc-thai.html

Tin tức & Sự kiện khác