Tình trạng ô nhiễm nguồn nước vượt khỏi khả năng kiểm soát do các hoạt động sản xuất, khai thác, kinh doanh, dịch vụ đang đòi hỏi Việt Nam phải khẩn trương xây dựng một khung pháp lý đủ mạnh và hiệu quả để ngăn ngừa ô nhiễm nước.

http://vietq.vn/bao-dong-o-nhiem-nguon-nuoc-tai-viet-nam-d33249.html

Tin tức & Sự kiện khác