"Hơn 90% trong tổng số 2.790 làng nghề trên cả nước vi phạm pháp luật về môi trường…" - Đó là ý kiến của Đại tá Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (C36 - Bộ Công an) tại một cuộc hội thảo ngày 26/8 giữa lực lượng Cảnh sát môi trường (CSMT), các cơ quan quản lý về môi trường và đại diện chính quyền cơ sở về vấn đề này.

http://www.hoinongdan.org.vn/index.php/moi-truong/lang-nghe/501-b%C3%A1o-%C4%91%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%8F-%C3%B4-nhi%E1%BB%85m-l%C3%A0ng-ngh%E1%BB%81.html

Tin tức & Sự kiện khác