Quá trình xử lý sinh học hiếu khí theo công nghệ UNITANK diễn ra tại bể  phản ứng (bể UNITANK). Đây là một bể gồm 3 ngăn nối tiếp nhau A-B-C. Những ngăn này được thông với nhau bằng một khe mở giũa các tường ngăn.

http://nuocsach.wordpress.com/category/n%C6%B0%E1%BB%9Bc-s%E1%BA%A1ch/

http://www.keppelseghers.com/en/content.aspx?sid=3025

http://ttvnol.com/threads/cong-nghe-nha-may-dien-hat-nhan-viet-nam-sap-xay-dung-va-tinh-toan-dai-lau-cho-nen-quoc-phong-quoc.491194/page-214

Tin tức & Sự kiện khác