MBR ( Membrane bioreactor )

Một quá trình sinh học thông thường bao gồm hai quá trình: quá trình phản ứng và quá trình tách sinh khối. Với quá trình bùn hoạt tính thông thường, sau bể phản ứng sinh học là bể lắng 2 với nhiệm vụ tách cặn . Tuy nhiên lại có hạn chế:
 

  • Hiệu quả của phụ thuộc rất nhiều vào khả năng lắng của bể lắng đợt II.
  • Khả lắng của bùn rất khó khống chế.

Bể sinh học màng vi lọc (Membrane bioreactor-MBR) là sự kết hợp giữa hai quá trình cơ bản trong một đơn nguyên: 
(1) Phân hủy sinh học chất hữu cơ và 
(2) kỹ thuật tách sinh khối vi khuẩn bằng màng vi lọc (micro-flitration). 

Trong bể duy trì hệ bùn sinh trưởng lơ lửng, các phản ứng diễn ra trong bể giống như các quá trình sinh học thông thường khác, nước sau xử lý được tách bùn bằng hệ lọc màng với kích thước màng dao động khoảng 0,1-0,4m . “Nguồn :Manem and Sanderson, 1996”.

http://yeumoitruong.vn/threads/mbbr-mbr-la-gi.6418/

Tin tức & Sự kiện khác