Tổng số nhân viên:     46 người

Trong đó:

–     Cử nhân kinh tế:     02 người

–     Kỹ sư xây dựng:     02 người

–     Kỹ sư cơ điện:     03 người

–     Kỹ sư môi trường:     02 người

–     Cán bộ chuyên môn:     09 người

–     Công nhân kỹ thuật:     28 người

Đội ngũ cán bộ của VIETMYHUNG được đào tạo chính quy từ các trường đại học kỹ thuật chuyên ngành môi trường, xây dựng, điện, cơ khí, xử lý nước thải, xử lý bụi, khí thải ... Thông qua bề dày kinh nghiệm thực tiễn về chuyên môn, đội ngũ cán bộ của VIETMYHUNG được đánh giá là đội ngũ trẻ trung, năng động, sáng tạo và có tính chuyên nghiệp cao.

VIETMYHUNG còn có một hệ thống cộng tác viên là các giáo sư, chuyên viên có kinh nghiệm lâu năm thuộc các lĩnh vực chuyên ngành mà công ty hoạt động.

Ngoài ra VIETMYHUNG cũng mở rộng hợp tác, liên doanh, liên kết với các trung tâm khoa học kỹ thuật, các công ty tư vấn thiết kế, các đối tác chuyên nghiệp trong và ngoài nước để có thể tìm ra những giải pháp tối ưu phục vụ khách hàng tốt nhất.