- Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, theo dõi trực sửa chữa kỹ thuật, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng kịp thời yêu cầu sửa chữa sau khi nhận được thông báo của khách hàng.

- Lập hồ sơ quản lý hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, lò đốt rác.

- Lập kế hoạch hàng năm về thay thế, cải tạo, duy trì, bảo dưỡng hệ thống, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được khách hàng phê duyệt.

 

Hotline: Mr Hoà - 0903.023304